wordpress get perma link

// Step 1: Get the post ID
$post_id = get_the_ID();

// Step 2: Get the post's permalink using the post ID
$permalink = get_permalink($post_id);

// Step 3: Display or use the permalink as needed
echo $permalink;